Fiziopatologia subtilã a tumorilor

Articolul este extras din cartea "Fundamentele medicinei naturale partea 1- Principii generale" scrisã de Dr. Dorin Dragos si apãrutã la Editura Deceneu.

 


În linii mari, tumorile sunt de douã tipuri: benigne si maligne. Tumorile benigne sunt expresia unui proces de reprimare, de nemanifestare a unor trãiri, sentimente etc., proces care poate avea diferite motivatii, tinând de structura psihologicã a persoanei respective (fire timidã, retrasã, inhibatã, lipsitã de încredere, etc.) sau de anumite conditii, aparent exterioare, care au fortat-o sã adopte aceastã atitudine; iatã câteva exemple: o femeie este obligatã sã-si reprime manifestãrile de iubire deoarece sotul sau iubitul ei are o fire mai rece, mai durã si nu îi rãspunde pe mãsurã sau chiar o respinge; subordonatul nu-si poate exprima liber opiniile de teamã sã nu stârneascã nemultumirea sefului; un om de afaceri este fortat sã-si reprime izbucnirile de mânie care ar putea periclita relatiile cu partenerii de afaceri si, implicit, afacerile, etc. Nemanifestate si reprimate fiind, aceste trãiri, emotii, sentimente, gânduri se vor acumula.
În privinta tumorilor maligne (cancer), cauza subtilã, psihologicã este reprezentatã de tendinta organismului de a se proteja de un traumatism repetat la nivelul aceleiasi zone. Aceastã formulare, în toate elementele ei, este valabilã atât în sensul ei direct cât mai ales în cel simbolic: într-adevãr, traumatizarea fizicã, mecanicã, chimicã, etc. a aceleiasi regiuni din corp, în mod repetat, induce inital o reactie de apãrare, mai întâi acutã (inflamatie acutã) si ulterior cronicã (fibrozã si proliferare), care, în timp, poate degenera malign.
Acelasi lucru se produce si atunci când este vorba de o agresiune subtilã, mentalã sau emotionalã, afectând un anumit domeniu de vibratii al fiintei. Si de aceastã datã existã initial o tendintã spre reactii acute de apãrare: manifestãri emotionale (ale mâniei, durerii, indignãrii etc.), corespunzând fazei inflamatoare acute. Dacã acestea sunt reprimate, iar trauma se repetã, va fi generatã o reactie "proliferativã", întâi în plan subtil, ulterior energetic si, în final, fizic (tumora propriu-zisã). În plan subtil, termenul de "proliferare" se referã la acumularea progresivã de resentimente, trãiri negative, emotii subterane, gânduri nefaste, distructive. În timp, printr-un proces de condensare succesivã si coborâre treptatã a nivelului de vibratie similar celui descris mai sus, vor fi generate manifestãri în plan functional (energetic) si, în final, si în plan fizic.
Aproape la fiecare om existã un "punct slab", un teritoriu anatomic (functional) mai sensibil, predispus sã dezvolte patologie. Teritoriul respectiv corespunde preocupãrii pentru un anumit aspect al vietii si, mai ales, unei tendinte morbide de a atrage, prin rezonantã, exact solicitãri vizând acel aspect (tabelul care urmeazã rezumã aceste corelatii).

Acumularea timp de decenii a durerii/traumei provocate de:

- frustrarea/nesatisfacerea…
- reprimarea tendintei de manifestare fireascã (conform propriilor înclinatii) a…
determinã cancer de:
....dorintei de intimitate, de a avea un cãmin, de a fi mamã, de a-si manifesta maternitatea uter
…dorintei de a fi tratatã cu respect, cu atentie, cu delicatete în relatiile de cuplu si/sau în interactiunea eroticã col uterin
…pornirilor erotice ovar, testicul, prostatã
…dorintei de a-si afirma drepturile în relatiile cu semenii vezicã urinarã
…dorintei de armonie în relatiile cu semenii rinichi
…dorintei de asigurare a conditiilor elementare de subzistentã colon
…dorintei de a se afirma, de a dobândi întâietate stomac
…dorintei de a scãpa de opresiune/tiranie esofag
…dorintei de a-si exercita vointa si/sau profesionalismul ficat
…pornirilor afective sân
…dorintei de comunicare (afectivã) si/sau de cunoastere plãmân
…dorintei de a-si verbaliza dorintele, supãrãrile etc. laringe
…dorintei de a se exprima, de a-si exercita energia creatoare tiroidã
…dorintei de a-si crea/mentine o anumitã imagine în ochii semenilor piele

Unele tumori benigne pot suferi un proces de transformare malignã, mai ales când sunt expresia hipertrofiatã a tendintei la autoprotectie a organismului lezat, traumatizat. Este cazul persoanelor care si-ar dori sã fie deschise si sã se manifeste liber, spontan, în concordantã cu natura lor interioarã, dar cãrora li se rãspunde cu brutalitate, cinism, ceea ce le rãneste. Pentru a se proteja, ele vor reactiona prin izolare, închidere, închistare. Suferinta devine o entitate autonomã (tumora malignã), capãtã corp fizic, se înstrãineazã de organismul gazdã, îl dusmãneste si intrã în competitie cu acesta. Cufundându-se în si confundându-se cu suferinta sa, individul se înstrãineazã de sine si cheamã spre el sau se complace în conjuncturi traumatizante.

Doar prin sublimarea acestor înrobitoare energii negative se pot crea conditiile indispensabile pentru vindecarea tumorii. De aici eficienta terapiilor de purificare si, în primul rând, a postului: orice aliment ingerat reprezintã, în ultimã instantã, o acumulare grosierã care poate contribui la întretinerea tumorii. În plus, este necesar ca puterea de apãrare a organismului sã fie focalizatã asupra regiunii vulnerabile, folosind remedii vegetale, homeopatice, cristale, meditatii etc.